ReadyPlanet.com
dot dot
บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน article

ในฐานะที่ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล ท่านเคยประสบปัญหาต่อไปนี้หรือไม่?

 • พนักงานเข้างานมาได้ไม่นานก็ป่วยเรื้อรัง บริษัทต้องเสียค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก
 • พนักงานหญิงอายุงานไม่ถึง 6 เดือน ลาคลอด
 • รับพนักงานป่วยเป็นวัณโรคปอดเข้ามาในสถานประกอบการทำให้แพร่เชื้อไปยังผู้ร่วมงาน
 • พนักงานที่รับเข้ามาใหม่ป่วยด้วยโรคเอดส์
 • มีพนักงานเอาสารเสพติด(ยาบ้า)มาจำหน่าย, พนักงานมีหน้าที่ขับรถแต่ตาบอดสี
 • พนักงานครัวป่วยเป็นโรคพยาธิ, ไวรัสตับอักเสบ ฯลฯ

ปัญหาน่ารำคาญใจเหล่านี้ท่านสามารถป้องกันได้จากการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

 

สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานก็คือการได้พนักงานที่มีคุณภาพ มีสุขภาพที่แข็งแรงเหมาะสมกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจึงมีบทบาทในส่วนนี้

 

   นอกจากนี้ ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจผลักดันให้แต่ละสถานประกอบการแข่งขันกันยกระดับมาตรฐานการบริการ การคัดเลือกพนักงานเข้ามาให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่ต้องการความละเอียดอ่อน เช่น งานครัว-อาหาร, งานบริการลูกค้า, งานควบคุมเครื่องจักร ฯลฯ ซึ่งความผิดปกติหลาย ๆ อย่างมิอาจตรวจหรือมองเห็นได้จากภายนอก ซึ่งอาจตรวจพบได้จากการสัมภาษณ์ เช่น โรคพยาธิ, โรคไวรัสตับอักเสบ, โรคเอดส์ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า การตรวจสุขภาพให้ได้มาตรฐานนั้นจะต้องมีการตรวจหลายรายการ แตกต่างกันตามลักษณะการทำงาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ไม่เหมาะแก่พนักงานที่เพิ่งเข้าทำงานใหม่ จึงเป็นข้อลำบากใจของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลที่ต้องการได้พนักงานที่มีคุณภาพ แต่ไม่สามารถตรวจได้ตามตามความต้องการ


เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงใคร่เรียนเสนอบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน โดยมีนโยบายเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และมีมาตรฐานคุณภาพเช่นเดียวกับโรงพยาบาล

    สำหรับขั้นตอนการตรวจนั้น เพียงท่านส่งพนักงานมาพร้อมกับใบส่งตัว (จากท่านหรือทาง เมดิโปรเตรียมให้) เมดิโปรจะดำเนินการตรวจให้ตามรายละเอียดที่ท่านต้องการได้ทันที  โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจเมดิโปรจะเรียกเก็บโดยตรงจากพนักงานหรือในกรณีที่ท่านต้องการเปิดเครดิตเรียกเก็บกับบริษัทก็ได้ ส่วนรายงานผลการตรวจนั้นจะส่งตรงถึงท่านภายในเวลาไม่เกิน 1 วันทำการนับจากวันตรวจ (เร็วที่สุดภายใน 3 ชั่วโมงหลังการตรวจ ทั้งนี้ขึ้นกับรายการตรวจ) ท่านสามารถส่งพนักงานเข้าตรวจ ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็น One Stop Service Center ที่ให้บริการสะดวกรวดเร็ว ครบวงจร ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก พร้อมที่จอดรถยนต์

ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้ง  2 สาขาคือ


เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพสาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์

 ตั้งอยู่ ณ  252/228 พลาซ่าชั้น 3 อาคารเมืองไทย ภัทรคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม.
โทร(โทรสาร) 0-2693-2673
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 0730-1930 น. เสาร์ 0730-1200 น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขาตลิ่งชัน


ตั้งอยู่ ณ 39/7 ม.6 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม.

โทร 0-2880-8537 โทรสาร 0-2880-9858
เวลาทำการ ทุกวันไม่เว้นวันหยุด 0830-2030

และเมดิโปรกำลังขยายสาขาเพื่อครอบคลุมทั้ง กทม. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านมากยิ่งๆ ขึ้น

มาตรฐานการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานของเมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ

จุดประสงค์ของการตรวจสุขภาพ

 • ประเมินสภาพร่างกายและสุขภาพขณะนั้นๆ ว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือไม่
 • คัดกรองหาโรค-ความผิดปกติที่ขัดต่อการทำงาน ตั้งแต่ระยะไม่ปรากฏอาการ
 • ในกรณีที่ลักษณะงานมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสเสียงดัง, สารเคมี, โลหะหนัก ฯลฯ สามารถตรวจสภาพร่างกาย และตัวชี้บ่งทางชีวภาพไว้ เพื่อเป็น base line ในการเฝ้าระวัง-ติดตาม-ป้องกันความเจ็บป่วยจากการทำงาน

การยืนยันบุคคล (Identity Guaranteed)

  เมดิโปรมีนโยบายซื่อสัตย์ต่อมาตรฐานวิชาชีพ ผู้การตรวจต้องแสดงเอกสารเพื่อยืนยัน ชื่อ – นามสกุล หากไม่สามารถแสดงได้ก็จะไม่ดำเนินการตรวจให้

การที่มี contract กับเมดิโปรในการส่งพนักงานเข้ามารับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานนั้น "ดี" อย่างไร

สะดวก

 • เมดิโปรจะส่งผลการตรวจถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยตรงทำให้สะดวกในการรวบรวมและพิจารณา ไม่ตกหล่น หากสงสัยในผลการตรวจสุขภาพสามารถขอคำแนะนำ หรือสอบถามได้จากหน่วยงานเดียว ไม่ยุ่งยากในการติดตามจากหลายๆหน่วยงาน
 • รูปแบบการรายงานผลเป็นแบบเดียวกัน สะดวกในการจัดเก็บ นอกจากนี้ สามารถสร้างรายงานเฉพาะของหน่วยงานได้
 • พนักงานสามารถเดินทางไปรับบริการได้ทั้ง 2 สาขา
 • เดินทางสะดวก, มีที่จอดรถ
 • สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าดิน, รถเมล์, รถส่วนตัว

ประหยัด

  หน่วยงานของท่านสามารถตรวจได้หลายรายการ (ละเอียดกว่า)ในงบประมาณที่เท่ากัน

รวดเร็ว

  สามารถรายงานผลเป็นทางการ (Official Report) ได้ภายในวันรุ่งขึ้น (เร็วที่สุดภายใน3 ชั่วโมงหลังตรวจ)

ได้มาตรฐาน
  เมดิโปรมีการบริการที่มีคุณภาพเดียวกับการตรวจที่โรงพยาบาล ทั้งในด้านบุคลากร วิธีการตรวจ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล  ISO 9001:2000

ขั้นตอนการบริการ

หน่วยงานที่ให้ความไว้วางใจ ใช้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกับเมดิโปร (ส่วนหนึ่ง)

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image

 *บริการของเพอร์เฟคเฮลธ

ตรวจสุขภาพประจำปี article
เมดิโปรฯ ร่วมกับ บริษัท โทรคาเดโร ไทม์ จำกัด
เมดิโปรฯ ร่วมกับ บริษัท เวิลด์แก็ส (ประเทศไทย) จำกัด
เมดิโปรร่วมกับบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด
เมดิโปรร่วมกับธนาคารทิสโก้จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเรื่อง "เอดส์" และ "ไวรัสตับอักเสบบี" article
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นหมู่คณะ article
เมดิโปร PCU : บริการบริหารจัดการห้องปฐมพยาบาล article
เมดิโปรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น "คลินิกชุมชนอบอุ่น" ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) articlebulletHome
bulletPerfect Health's Job
dot
English
dot
dot
แผนที่ที่ตั้งของเพอร์เฟคเฮลธ
dot
bulletสำนักงานใหญ่
bulletสาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์
bulletสาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สีลม
dot
เวชศาสตร์การท่องเที่ยว
dot
bulletISTM
dot
Web สุขภาพที่น่าสนใจ
dot
bulletsaksiri.org
bulletEmergency Medical Services (EMS)
bulletThai Heart Web
bulletthaiclinic.com
bulletHealthnet
bulletศูนย์วิทยาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
dot
Web ความปลอดภัยและอาชีวเวชศาสตร์
dot
bulletฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่มีใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย
bulletthaisafety
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletOSHA
bulletNIOSH
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS)
dot
Web ประกันสุขภาพภาครัฐ
dot
bulletสปสช.
bulletสปสช.กทม.
bulletสำนักงานประกันสังคม
dot
Web งานทรัพยากรมนุษย์
dot
bulletthaihrm.com
bulletPMAT
bulletHR Center
dot
Friendly Links
dot
dot
Staff Only
dot
bulletWeb Maintenance
bulletPerfecthealth Web Mail
dot
Disclamation
dot
bulletGeneral Disclaimer
bulletMedical Disclaimer
dot
Newsletter

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เพอร์เฟคเฮลธแคร์แอนด์เช็คอัพ จำกัด 68/87 หมู่ 7 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร 0-2895-7577 โทรสาร 0-2895-7890